Fizik Kursu

Kurs Açıklaması:


YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) na yönelik iki kısımdan oluşan kursumuz, hem 1. basamak olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) için hem de AYT (Alan Yeterlilik Testi) ne yönelik FİZİK müfredat konularını kapsar. Alanında uzman FİZİK öğretmenleri tarafından hem konu anlatımı, soru çözüm saatleri ve bire-bir serbest etüt saatlerinde işlenir. Kurs gruplarında seviyelendirme vardır. 9.sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf 12.sınıf ve mezun öğrenciler bu kurstan yaralanabilirler. Kursumuzda dersler sınıf çalışması adı altında yaprak testlerle işlenir ve ödevlendirmek için F1 yaprak testler ve soru bankaları kullanılır. Öğrencinin FİZİK çözme becerileri Finale doğru sınavları ve konu tarama testleri ile ölçülür ve analizler sisteme girilir. Analizler ve gelişim mobil uygulama üzerinden hem öğrenci hem veli hem de danışman öğretmenler tarafından izlenebilir. Amacımız, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, iyi bilgilendirilmiş aydın bireyler olarak öğrencilerimizi eğitmektir. Temel FİZİK altyapısı kazanmak. FİZİK yasalarını çeşitli problemlere uygulayabilmek. Hayatın her alanında karşılaşılan nicel problemlerin çözümünde FİZİK bilgilerini ve FİZİK kültürünü kullanabilmek. Sanayi, teknoloji, enerji, sağlık gibi alanlarda karşılaşılan problemlere FİZİKsel çözümler getirebilmek. Etik değerleri özümsemek. Araştırma ve geliştirmeye önem vermek. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemek. Hızlı,pratik bilgiler vererek etkin bir şekilde hızlı soru çözümü yapmak.
Başlangıc Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:00